Thư mời chào giá gói thầu: Cung cấp xích gầu 531BE220 và băng gầu 541BE040