Dũng Hồ

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !

Thư mời chào giá cạnh tranh gói dịch vụ: “Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa các loại động cơ điện hạ thế”

03/04/2024 Dũng Hồ

Để phục vụ cho công tác SXKD năm 2024, Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm tham gia chào giá gói dịch vụ: “Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa các loại động cơ điện hạ thế.”. – […]

Xem thêm

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp theo hình thức mua sắm rộng rãi gói hàng hóa “Cung cấp clinker phục vụ sản xuất và xỉ hạt lò cao chạy thử trên dây chuyền công nghiệp sản xuất xi măng”

27/03/2024 Dũng Hồ

Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long trân trọng thông báo: Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp theo hình thức mua sắm rộng rãi gói hàng hóa “Cung cấp clinker phục vụ sản xuất và xỉ hạt lò cao chạy thử trên dây chuyền công […]

Xem thêm