Chili System

Username System

XI MĂNG PCB 50 XÁ

15/02/2019 Chili System

Xi măng Vicem Hạ Long PCB 50 xá sản xuất theo TCVN 6260 : 2009. Bê tông sử dụng Xi măng Vicem Hạ Long PCB 50 xá có điểm đặc biệt là khả năng duy trì độ sụt, lượng nước trong bê tông thấp, bê tông không bị tách nước, có cường độ cao và […]

Xem thêm

XI MĂNG PCB 40 BAO

31/01/2019 Chili System

Xi măng Vicem Hạ Long PCB 40 bao sản xuất theo TCVN 6260 : 2009, được người tiêu dùng, nhà thầu xây dựng đánh giá cao. Hồ vữa xi măng có độ dẻo, dễ thi công. Bê tông có cường độ cao và đặc biệt là phát triển cường độ sớm, ổn định. Vỏ bao […]

Xem thêm