XI MĂNG PCB 50 XÁ

XI MĂNG PCB 50 XÁ

Xi măng Vicem Hạ Long PCB 50 xá sản xuất theo TCVN 6260 : 2009. Bê tông sử dụng Xi măng Vicem Hạ Long PCB 50 xá có điểm đặc biệt là khả năng duy trì độ sụt, lượng nước trong bê tông thấp, bê tông không bị tách nước, có cường độ cao và phát triển cường độ sớm, ổn định, được áp dụng rộng rãi cho các trạm trộn bê tông, các công trình công nghiệp, thủy lợi, cầu đường,…yêu cầu kỹ thuật, chất lượng xi măng cao.