CÔNG TY

Xi măng Vicem Hạ Long – Vươn Ra Biển Lớn

19/08/2019 Dũng Hồ

Năm 2019, xi măng Vicem Hạ Long đưa ra nhiều chiến lược kinh doanh nhằm tạo dựng sự đoàn kết, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Ban Lãnh đạo Công ty với quý Nhà phân phối, CHVLXD, công trình tại khu vực TP.HCM, miền Đông, miền Tây và Tây Nguyên. Nhằm tri ân […]

Xem thêm