ĐẤU THẦU

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh gói dịch vụ ““Tổ chức chương trình du lịch Thái Lan cho khách hàng khu vực Tây Ninh, Long An và Đắk Nông năm 2023 2023”.

18/09/2023 Dũng Hồ

Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long trân trọng thông báo: Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp theo hình thức chào giá cạnh tranh gói dịch vụ “Tổ chức  chương trình du lịch Thái Lan cho khách hàng khu vực Tây Ninh, Long An và […]

Xem thêm

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp theo hình thức mua sắm rộng rãi gói dịch vụ“Gom vét nguyên vật liệu và dịch vụ khác phục vụ sản xuất xi măng”.

18/07/2023 Dũng Hồ

Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp theo hình thức mua sắm rộng rãi gói dịch vụ“Gom vét nguyên vật liệu và dịch vụ khác phục vụ sản xuất xi măng”. Để biết chi tiết thông tin về kết quả chào giá gói dịch vụ : “Gom vét […]

Xem thêm

Thông báo kết quả chào giá gói hàng hóa : “Cung cấp Tro bay, Đá cát kết, Chất trợ nghiền phục vụ SXKD năm 2023”

19/06/2023 Dũng Hồ

Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long trân trọng thông báo: Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp theo hình thức mua sắm rộng rãi gói hàng hóa “Cung cấp Tro bay, Đá cát kết, Chất trợ nghiền phục vụ SXKD năm 2023”. Để biết chi […]

Xem thêm