Thông báo tuyển dụng nhân viên Kinh doanh

26/06/2024 Dũng Hồ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Nhân viên Kinh doanh Số lượng: 02 người MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các chiến lược bán hàng theo kế hoạch. Phát triển các hoạt động kinh doanh trong khu vực được giao. YÊU CẦU CÔNG VIỆC Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành Kinh […]

Xem thêm