Thư mời chào giá cạnh tranh gói hàng hóa “Cung cấp bi nghiền châm bổ sung ngăn I và thay bi ngăn II”