Thư mời chào giá cạnh tranh gói hàng hóa “Cung cấp đá cát kết phục vụ chạy thử trên dây chuyền công nghiệp “

Thư mời chào giá cạnh tranh gói hàng hóa “Cung cấp đá cát kết phục vụ chạy thử trên dây chuyền công nghiệp “

da cat ket - 0001 da cat ket - 0002