Thư mời chào giá cạnh tranh gói hàng hóa “Cung cấp phụ tùng và dịch vụ kỹ thuật sửa chữa hộp giảm tốc MAAG GEAR CPU-56 “