Thư mời chào giá “Cung cấp đá vôi phía Nam phục vụ sản xuất 5 tháng cuối năm 2022”