Sản phẩm

Screen Shot 2019-05-28 at 11.23.03

XI MĂNG PCB 50 XÁ

Xi măng Vicem Hạ Long PCB 50 xá sản xuất theo TCVN 6260 : 2009. Bê tông sử dụng Xi măng Vicem Hạ Long PCB 50 xá có điểm đặc…
Xem thêm
bao

XI MĂNG PCB 40 BAO

Xi măng Vicem Hạ Long PCB 40 bao sản xuất theo TCVN 6260 : 2009, được người tiêu dùng, nhà thầu xây dựng đánh giá cao. Hồ…
Xem thêm