Thông báo kết quả chào giá gói dịch vụ “Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa các loại động cơ điện hạ thế”