Thư mời chào giá cạnh tranh gói dịch vụ “Thay thế băng gầu nâng 541BE040 và 641BE001”