Thư mời chào giá cạnh tranh gói hàng hóa “Cung cấp băng gầu nâng đóng bao 641BE001”