THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH GÓI HÀNG HÓA: CUNG CẤP CLINKER PHỤC VỤ SẢN XUẤT